EN            
 
دفتر مرکزی تهران
31 ارديبهشت 97

ارتباطات

عنواندوره زمانیگستره جغرافیاییمنبع اطلاعات خامنوع خروجی هافایل پیوست
پست
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
تلفن همگاني
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
تلفن منصوبه
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
 


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نقش کلیک می باشد