EN            
 
دفتر مرکزی تهران
31 ارديبهشت 97

آسیب های اجتماعی

عنواندوره زمانیگستره جغرافیاییمنبع اطلاعات خامنوع خروجی هافایل پیوست
اعتیاد به مواد مخدر
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
دادگاه‌ها
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
پرونده‌های مختومه
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
زندانیان
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
سرقت
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
خودکشی
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
تصادفات
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
قتل
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
مواد مخدركشف شده
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
طلاق
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری-سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
طلاق
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری-سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
بیکاری
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری-سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
نارضایی‌ها
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
 


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نقش کلیک می باشد