EN            
 
دفتر مرکزی تهران
31 ارديبهشت 97

جمعیت و خانوار

عنواندوره زمانیگستره جغرافیاییمنبع اطلاعات خامنوع خروجی هافایل پیوست
تعداد و ترکیب و رشد
1355-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری ها-سالنامه های آماری- پیش بینی های مشاور
جدول-نمودار - نقشه-تحلیل
وقایع حیاتی-ازدواج
1355-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری ها-سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-گزارش های تحلیلی
وقایع حیاتی-طلاق
1355-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری ها-سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-گزارش های تحلیلی
وقایع حیاتی-موالید
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-گزارش های تحلیلی
وقایع حیاتی-مرگ و میر
1375-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-گزارش های تحلیلی
زناشویی
1355-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری ها-سالنامه های آماری
جدول-نمودار - نقشه-گزارش های تحلیلی
مهاجرت
1355-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری ها
جدول-نمودار - نقشه-گزارش های تحلیلی
ویژگی های سرپرست خانوار
1355-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری ها
جدول-نمودار - نقشه-گزارش های تحلیلی
دین و مذهب
1355-90
استانی-شهرستانی-نقاط شهری و روستایی
سرشماری ها
جدول-نمودار - نقشه-گزارش های تحلیلی
 


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نقش کلیک می باشد